Tomas van Zavrel

Narození    21. 2. 1967, Praha
Svátost křtu    8. 4. 1967, Praha

Emigrace    podzim 1968, Nizozemí

Jáhenské svěcení    4. 9. 2010, České Budějovice
Svátost kněžství    25. 6. 2011, České Budějovice

Vzdělání

ZŠ De Eemstein, Zwijndrecht (NL)
SŠ Develsteincollege, Zwijndrecht (NL)
VŠ Erasmus University of Rotterdam (NL) – právnická fakulta (1987-1992)
VŠ Univerzita Karlova (ČR) – katolický teologická fakulta (2006-2010)

Zaměstnání

Kolpron Consultants, Rotterdam (NL) – junior poradce (1990-1992)
Kolpron Praha (ČR) – společník (1992-1995)
Kolpron Consultants (ČR) – ředitel a společník (1995-1997)
Parnas Praha (ČR) – ředitel a společník (1997-2002)
Stavakon Group (ČR) – ředitel (1997-2002)
Řkf  Tábor – jáhen (2010-2011)
Řkf Sušice – kaplan (od 2011)
Řkf Kašperské Hory, Srní, Rejštejn, Prášily, Hůrka – administrátor (od 2013)
Řkf Hartmanice a Dobrá Voda – administrátor in spiritualibus (od 2013)
Vikariát Sušice Nepomuk – kaplan pro mládež (od 2014)

Další činnosti    

Soutěž Nejlepší z realit (ČR) – zakladatel a tajemník (1997-2002)
Asociace pro rozvoj nemovitostí (ČR) – spoluzakladatel a tajemník (1997-2002)
Vysoká škola ekonomická (ČR) – odborný asistent v oblasti nemovitostí (1997-2002)
Komunita l´Arche Gouda (NL) – ošetřovatel-dobrovolník (2002)
Komunita l´Arche Gouda (NL) – představený domu (2002-2005)
Poutní místo Lomec u Vodňan (ČR) – dobrovolník (2005)
Teologický konvikt Olomouc (ČR) – adept bohoslovec (2005)
Arcibiskupský seminář v Praze (ČR) – bohoslovec (2006-2010)

Jazykové dovednosti

Česky, holandsky, anglicky, německy, francouzsky, italsky