Aktuality

Další přednáška na téma „Pokora“ – 20. 3

Kategorie: Událost

Promluvy P. Tomase van Zavrela  rozebírají jednotlivá slova modlitby Vyznání víry. Velice živým a konkrétní způsobem převádí P. Tomas náročnou až suchou materii do každodenního života. Doporučené vstupné za promluvu je 30 Kč a zahrnuje promluvu a 4stránkový elaborát k danému tématu. Texty k promluvám naleznete v sekci přednášky.

Termín: Každý 2. čtvrtek v měsíci (kromě výjimek)

Místo: Muzeum Šumava v Sušici

Pořádá: Česká křesťanská akademie Sušice