Aktuality

Pouť do Německa 31. 5.

Kategorie: Událost

V rámci 99 výročí Katholikentag (Dny katolíků, které každoročně slaví římskokatolické diecéze v Německu) je na sobotu 31. 5. 2014 vypraven autobus na česko-německou pouť do Neukirchen beim Heiligen Blut, vyhlášené poutní místo za našimi hranicemi (poblíž Nýrska). Jedná se o jednodenní pouť, kterou doprovází P. Tomas van Zavrel a historik PhDr. Vladimír Horpeniak. Vrcholem poutě je pontifikální mše sv. s českými a německými biskupy. Mimo to navštívíme i zámé poutní muzeum v Neukirchen a prožijeme májovou pobožnost v kapličce po cestě. Přihlášky u P. Tomase nebo v zákristii kostela sv. Václava v Sušici, sv. Markéty v Kašperských Horách nebo sv. Kateřiny v Hartmanicích. Předpokládaná cena poutního zájezdu je 200 Kč. Nevratná záloha 100 Kč.