Aktuality

Pěší pouť z Velhartic do Klatov 12. 7.

Kategorie: Událost

Pout

 

PĚŠÍ POUŤ K PANNĚ MARII KLATOVSKÉ – 12. 7. 2014

V klatovském kostele Narození Panny Marie je umístěn obraz Panny Marie Klatovské, na jejímž čele byly 8. července 1685 spatřeny krůpěje přýštící krve. Zázrak byl později církevně potvrzen a Klatovy se staly pro tisíce katolíků významným poutním místem.

Klatovská pouť si podobně jako pouť k Panně Marii Sněžné v Kašperských Horách jako jedna z mála v našem regionu zachovali svůj tradiční ráz. Při slavostním procesí za doprovodu korouhví a mariánského zpěvu je kopie obrazu Panny Marie Klatovské nesena z kostela na hlavní klatovské náměstí a zpět do kostela.

Farnost Kašperské Hory již několik let vítá poutníky na poutních slavností k Panně Marii Sněžné. Tento rok se po prvé po mnoha desetiletí vydáváme do klatovské farnosti, abychom se tan zapojili do společné bohoslužby. Slovo pouť je od slovesa putování, a tak se několik farníků rozhodlo, že bychom měli skutečně připutovat, a to pěšky. Abychom si trochu zkrátili cestu, začneme naší pěší pouť s kourouhvemi ve Velharticích a po turistických stezkách vyrazíme do Klatov.