Zpočátku tvořil Rejštejn spolu s Kašperskými Horami jednu obec, která měla pečeť a znak už v předhusitské době. O obou částech této významné městské lokality jsou zprávy již od roku 1337. Rejštejn vděčí za svůj vznik úspěšnému rýžování a dolování  zlata. Postupem času získala osada samostatnost. Úplné osamostatnění nastalo až v roce 1584, když Rudolf II. povýšil Rejštejn na královské horní město se stejnými právy jako Kašperské Hory. V 17. století těžba zlata stagnuje. Oživení přichází ve století 18. a 19. s rozvojem sklářské výroby. Obzvlášť významná byla sklárna Loetz v Klášterském Mlýně, součásti Rejštejna. Tato firma vyráběla zlato i na světovou výstavu v Paříži na sklonku 19. století a její secesní výrobky z irizovaného skla jsou i dnes vysoce ceněny. Známá byla i firma Watzlawik, vyrábějící dětské kočárky.

V Rejštejně se nachází krásný barokoní kostel sv. Bartoloměje, o němž nacházíme první zmínky už v r. 1570. Česko-německá pouť se zde koná o neděli kolem svátku apoštola Bartoloměje (24. 8). Na hřbitově kolem kostela je pochována matka a bratr spisovatele Karla Klostermanna.

Počet obyvatel: 250

Počet farníků: 5

Bohoslužby: sobota 17:00 (obvykle první sobota v měsíci, prosím ověřte si to 731625990)