Nemiluješ-li toho, kdo tě miluje, alespoň si ho važ více než sebe!

Don Bosco
světec

Pro křesťana neexistuje cizí člověk. Nejbližší je vždy ten, kterého máme právě před sebou, a který nejvíce potřebuje naši pomoc. Nerozhoduje, zda je příbuzný či nikoliv, zda je nám milý či ne, zda je po morální stránce hoden pomoci či nikoliv. Láska Ježíše Krista nezná hranic. Kdo Bohu dává, ten získává.

Edith Stein
světice

Bůh, který stvořil člověka, mu dal rozum, aby Ho mohl poznávat, vůli, aby Ho miloval, oči, aby viděl Jeho díla a jazyk, aby Ho mohl chválit.

František Sáleský
světec

Zpěv je odpočinkem pro duši a počátkem pokoje. Uklidňuje rozbouřenou mysl a usmiřuje hněv. Připravuje lidi k lásce a překonává vzdálenosti mezi lidmi.

Basil Veliký
světec

Nauč se vidět Pána Ježíše v bližních a přijmi od nich všechno jako dané od Něho; služ jim jako Pánu Ježíši a budeš zažívat pokoj.

Maximilán Maria Kolbe
světec


 


Aktuálně

Poutní výlet do Pasova 13/12

V sobotu 13. prosince se pod vedením P. Tomase van Zavrela koná poutní výlet do Pasova. Zahrnuje českou mši sv. na poutním místě Maria Hilf a návštěvu města a Christkidlmarkt (tradiční adventní trhy). Odjezd je v 7 hod. od kostela sv. Václava. Přihlášky: tomas@vanzavrel.cz nebo 731625990. Jízdné 400 Kč, platba předem.

Pouť k Panně Marii Hauswaldské 16/8

10.00 hod. pobožnost u Hauswaldské kapli Slavnostní procesí s milostní soškou a korouhvemi za doprovodu modlitby růžence a mariánských písní s dechovkou Solovačka. 12.30 hod. mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice 14.30 hod. Koncert „Modlitba za Šumavu“, folkový zpěvák Tony Yetti Jelínek a modlitby z úst P. Tomase van Zavrela

Nejbližší události